Rizika výškových prací

Výškové práce přináší mnohá rizika, která lze však profesionálním přístupem k práci zcela minimalizovat.

Dbejte na to, aby výškoví pracovníci nedělali zajména tyto chyby:

 

1, Práce na jednom laně (vysoké riziko!).

2, Práce bez přilby (vysoké riziko).

3, Nedostatečné zkušenosti, nejistota a neschopnost vyřešit složitejší či krizové situace.

4, Absence záboru chodníku pod pracovníky (vysoké riziko ohrožení kolemjdoucích)

5, Chybějící či prošlé a neobnovené oprávnění k provádění prací ve výškách  (doporučujeme zkontrolovat u všech pracovníků).

6, Chybějící revize materiálu.

7, Používání nenormovaného (podomácku vyráběného) a starého materiálu.

8, Absence celotělového pracovního postroje a jeho nahrazení sportovním sedacím úvazkem.

9, Ke slaňování používaná nevhodná "osmička" (pomůcka ve tvaru "8" určená pro horolezce, nevhodná a nebezpečná pro výškové práce).

10, Na přijištění používaný výstupový prostředek, tzv. Jumar (při pádu do něj hrozí poškození či dokonce přetržení lana).